top of page

VELVÆRE skaber SUCCESS.

Manglende engagement. Det koster i produktivitet.

Dårligt samarbejde. Det koster i kvaliteten af leverencer og dermed kundetilfredshed.

Sygefravær. Det koster i sygdomsrelaterede- og rekrutteringsomkostninger.

Jeg hjælper virksomheder med deres medarbejders trivsel. Resultatet er klart.

Mere fokus og produktivitet.

Bedre samarbejde og bedre leverencer.

Mere tilstedeværelse og højere medarbejderfastholdelse.

Trivsel på arbejdspladsen: programmer til virksomheder

Når mennesker bruger så stor en andel af deres hverdag på arbejde, bliver arbejdspladsen -både det fysiske og det psykologiske setting, mennesket befinder sig i - en afgørende del af den individs trivsel.

 

Virksomheder, der sætter mennesket først ved at prioritere velvære og trivsel på arbejde, skaber rammerne til en succesfuld oplevelse både for ansatte og virksomhed. Det er nemlig dér, hvor individet trives både fysisk og mentalt, at kreativitet og produktivitet blomstrer. 

Medarbejdernes hverdag kan til tider være hektisk, og det kan være svært at navigere blandt de mange forpligtelser både på arbejde og privat. Fysisk og mentalt velvære kræver et bevidst indsat fra både medarbejdernes og virksomhedens side.

Fordelene er dog mange: mere overskud hos den enkelte og mere produktive medarbejdere for virksomheden. 

Med mit virksomheds tilbud støtter jeg virksomheder, der ønsker at sætte mennesket først. For menneskers skyld. Og for virksomheds skyld.

SÆT
medarbejderne FØRST

Inspire awareness

1. Inspiration til velvære

FOREDRAG & WORKSHOPS

Foredrag og workshops om emner linket til velvære.

 

Typisk emner inkluderer:

  • Stress mindre, lev mere: stresshåndteringsteknikker

  • Mere velvære i og udenfor arbejdespladsen

  • Skab et fysisk og mentalt sundere liv: kom i gang og opnå holdbare resultater

Create change

2. Reel forandring

COACHING

Coaching (samtale terapi) for enkelte medarbejder eller grupper. 

Med samtale-baseret coaching guider jeg dig til at tage konkrete skridt mod sundere livsstilsvalg, der resulterer i mere overskud til forpligtelser og relationer både på og udenfor kontoret.

Exercise at work

3. Mere overskud

MOTION PÅ JOBBET

Motion kan reducere stress, forøge energi niveau og booste kreativitet. Derudover, kan holdtræning styrke relationen til kollegaerne og skabe mere samarbejdsdygtige teams.

Jeg tilbyder funktionel træning i form af:

  • Funktionel træning om morgenen eller Power hour ved frokosttid

  • Team building trænings-baseret aktiviteter.

Tak for din besked!

bottom of page