top of page
Bestemmelser vedr. Ansvarsfraskrivelse

Information om sygdomme og behandling

Dette websted giver generelle oplysninger om fysisk og mental velvære, og råd til livsstilsvalg, der potentielt kan have en positiv påvirkning på dit liv. Disse oplysninger gives udelukkende til information. De har ikke til hensigt og skal ikke opfattes som, ej heller erstatte, lægefaglig rådgivning ydet af en uddannet sundhedsfaglig person. Du bør ikke bruge oplysningerne her til at diagnosticere et helbredsproblem eller en sygdom. Hvis du har eller mener at have helbredsproblemer, bør du kontakte din praktiserende læge eller en anden kompetent person med en sundhedsfaglig uddannelse.

Oplysningerne leveres ”som de er og forefindes”

Til trods for at jeg bestræber mig på at stille præcise og opdaterede oplysninger til rådighed, leveres oplysninger som almen viden, og jeg fremsætter ingen erklæringer eller garantier vedrørende webstedet og dets indhold, hvad angår indholdets fuldstændighed, og nøjagtighed.

Fraskrivelse af erstatningsansvar

Forfatteren og andre parter involveret i udarbejdelse af dette websted kan ikke drages til ansvar for beskadigelse eller skade der relaterer sig til eller stammer fra din adgang til dette websted, ej heller din tiltro til oplysninger, tjenester eller produkter, der hidrører fra websted. 

bottom of page